Yazar osmanli | 17 Nisan 2018 | Haberler

İşçinin çalıştıgı  işyerine ve işverene bağlılığını, belirsiz süreli  iş sözleşmesi ile üstlendiği sorumluluğunu iyi  bir şekilde ve düzgünce yerine getirmesini sağlamak maksadıyla işçinin işsiz kaldığı dönemde geçimini  temin edebilmesi için işçiye kanunda öngörülen hallerden işinden ayrılması ve yine kanunda öngörülen asgari prim günü sürenin üstünde çalışması durumunda kıdem tazminatı ödenir.Kıdem tazminatı,  belirsiz iş sözleşmesinin işveren ve işçi arasında  sona ermesinin en önemli hukuksal sonuçlarından birisidir.

Kıdem tazminatına hak edebilmek için gerekli ilk koşul, “hizmet akdine dayalı çalışma”, yani “işçi” olmadır. Ancak, kıdem tazminatını alacak işçi; İş Kanunun 4. maddesinde Kanun kapsamı dışında tutulan “iş” ve “işyerleri” dışında kalan işyerlerinde çalışmaması gerekir. Eger  söz konusu işyerleri hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için en az bir yıllık hizmet akdi zorunludur. İşçinin aynı işyerinde  veya aynı işverene ait farklı işyerinde çalışması çalıştığı toplam sürelere göre kıdem tazminatı alması gerekir. 4857 sayılı kanunun 55. maddesinde belirtilen “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” göz önünde tutulmalıdır.

HİZMET AKDİNİN  SONA ERDİREN KOŞULLAR

1.İşveren tarafından işten çıkarılma

2.İşçi tarafından haklı sebeplerle işten çıkma

3.Askere gitme

4.Emeklilik anında

5.Emekli olmadan işten çıkma

6.Kadın işçinin evlenmesi

7.Ölüm (İşçinin ölümü )

Bu koşulları ve maddeleri yerine getiren vatandaşlar iş yerlerinden kıdem tazminatı talep edebilirler. Detaylı bilgi için 0312 444 0 860  dan bilgi alabilirsiniz.

 

Yorum Yap